Search
Generic filters
Search in title
Search in excerpt
Search in content

Általános szerződési feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) egyrészről a Mollie’s Delicious Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1149 Budapest, Egressy út 27-29. B. ép. fszt. 8., cégjegyzékszám: 01 09 172157, adószáma: 24324399-2-42, elérhetőségek: info@kesu.hu, telefon: 0620/2732328, képviseli: Kovács András Péter ügyvezető) mint Szolgáltató / Eladó (a továbbiakban: Szolgáltató / Eladó) és az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybevevő mint Felhasználó / Vevő (a továbbiakban: Felhasználó / Vevő) – együttesen mint: szerződő felek – jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Bevezető rendelkezések

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed az Eladó által Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra (a továbbiakban: szolgáltatás), amelyet Eladó – az által működtetett – www.kesu.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal/honlap) mint elektronikus áruházon (a továbbiakban: online áruház) keresztül biztosít a Felhasználó részére.

Csak azok a személyek vehetik igénybe a szolgáltatást, akik elfogadják az ÁSZF-et, és hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez és feldolgozásához.
Eladót mint a www.kesu.hu honlap üzemeltetőjét illeti valamennyi annak külső megjelenésével és tartalmával összefüggő szerzői jog, különösen tekintettel az adatbázisokra, logóra, ábrákra, fényképekre.

Vevő köteles betartani a kapcsolódó jogszabályok és a jelen ÁSZF rendelkezéseit, továbbá nem csorbíthatja az Eladó, vagy bármely más Felhasználó jó hírnevét.

Az Eladó részére tárhelyet biztosító szolgáltató adatai:

Név: Pernita Kft.
Székhely: 1151 Budapest, Esthajnal utca 74.
E-mail cím: info@pernita.hu

Vásárlási regisztráció

Az online áruházon keresztül kizárólag regisztrációt követően kezdhető meg a vásárlás.

A regisztráció során az ahhoz szükséges adatlap kitöltésekor az alábbi adatok megadása nélkülözhetetlen:

– működő e-mail cím,
– jelszó,
– vezetéknév és keresztnév,
– telefonszám,
– lakcím/szállítási cím,
– számlázási cím (ennek a megadása csak akkor kötelező, ha eltér a lakcím/szállítási címtől)

Ha a fenti adatokat teljeskörűen és hibátlanul nem adja meg a Vevő, úgy a regisztrációja eredménytelen lesz és nem tud vásárolni az online áruházon keresztül.

A regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni a Vevő.

Eladó kizárja bármilyen irányú jogi felelősségét, amennyiben a Vevő más nevében / más személy adatait felhasználva veszi igénybe szolgáltatásait.

Felhasználó teljes felelősséggel tartozik az általa leadott megrendelésekért, és köteles haladéktalanul tájékoztatni az Eladót, amennyiben azt feltételezi, hogy a jelszavával vagy bármely más adatával visszaélés történt.

Az Eladót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Vevő a jelszavát elfelejti, téves adatokat adott meg, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Profilom menüpontban van lehetőség.

Megrendelés módosítására az Eladó info@kesu.hu e-mail címén van lehetőség, de csak abban az esetben, ha a megrendelés teljesítését a Szolgáltató még nem kezdte meg.

A regisztráció során megadott adatok bármikor ellenőrizhetők, változtathatók.

Eladó jogosult azon felhasználók regisztrációját azonnali hatállyal törölni, akik legalább egy alkalommal a megrendelt és kiszállított csomagok átvételét jogos ok nélkül megtagadták. Eladó fenntartja magának a jogot, hogy az ilyen okból törölt felhasználói regisztrációkhoz köthető IP címről érkező ismételt regisztrációt megtagadja, illetve a már létrejött újabb regisztrációt előzetes értesítés nélkül és azonnali hatállyal törölje.

A sikeres regisztrációval a Vevő magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben és az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakat, és az adatkezeléshez kifejezetten hozzájárul.

Megrendelés

Weboldalon való megrendeléskor a Felhasználó az online áruházban beállítja a megvásárolni kívánt termékek darabszámát, ezt követően a kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, úgy a főoldalra visszatérve további termékeket választhat ki. A mennyiség véglegesítéséhez a „tovább a pénztárhoz” ikonra kattintva juthat el a Felhasználó.

Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a kézbesítési és fizetési módot.

A bevásárlólista összeállítása még nem jelenti a termékek megrendelését, és az még nem jelent vásárlási kötelezettséget a Felhasználóra nézve, hanem csak a megrendelés elküldésével keletkezik ilyen kötelezettség.

Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.
Az adatbeviteli hibáknak a megrendelés elküldését megelőzően történő kijavításához Vevő részére biztosított eszközök: a “Kosár” tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető.

Bármely vevői megrendelés esetén a felek közötti szerződés a Szolgáltató visszaigazolásával jön létre.
Szolgáltató a megrendelés megérkezését elektronikus úton legkésőbb 24 órán belül visszaigazolja.

Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 24 órán belül nem érkezik, Megrendelő a Szolgáltató telefonszámán/e-mail címén érdeklődhet megrendelésének állapotáról.

Eladó nem korlátozza a rendelés minimális összegét, de 5000 Ft. vásárlási érték alatt 990Ft. kiszállítási díjat számol fel.

Megrendelés feldolgozása, kiszállítás

A megrendeléseket minden nap (munkanapon és munkaszüneti napon) le lehet adni.

Amennyiben az adott munkanapon a megrendelés 12:00 óra előtt érkezik be, akkor a kiszállítás aznap 21:00 óráig történik meg. Amennyiben az adott munkanapon a megrendelés 12:00 órát követően érkezik be, úgy az Eladó legkésőbb a következő munkanapon 20:00 óráig teljesíti a kiszállítást azzal, hogy a pénteken 12:00 óra után leadott megrendelést az Eladó szombaton 20:00 óráig szállítja ki.

A kiszállítás hétfőtől szombatig történik, ha az Eladóhoz igazolhatóan beérkezett a megrendelés, és azt az Eladó visszaigazolta. A szombaton és vasárnap, valamint más munkaszüneti napokon beérkezett megrendeléseket az Eladó a következő munkanapon szállítja ki.

A rendelés feldolgozását követően minden estben eladó munkatársa telefonon egyeztet a megrendelővel. Amennyiben bármi okból nincs mód az aznapi kiszállításra, arról a megrendelő a vásárlás során a weboldalon, és eladó munkatársával történő telefonos egyeztetés során is tájékoztatást kap.

Felhasználó a weboldalon, e-mailben leadott megrendelése elküldését követően e-mail-ben kap arról visszaigazolást. SMS útján való megrendelés esetén SMS-ben, viber útján leadott megrendelés esetén viberen kap visszaigazolást. Személyes megrendelés esetében szóban /írásban történik meg az eladói megrendelés visszaigazolás.

Amennyiben a visszaigazolás a megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 24 órán belül nem érkezik meg számára, Vevő az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül.

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő megérkezettnek, amikor az az adott fél számára hozzáférhetővé válik.
Eladó kizárja a visszaigazolás elmaradása miatti felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert visszaigazolásra vállalt 24 óra munkaszüneti napon jár le, vagy a Felhasználó hibás / téves e-mail címet adott meg számára, vagy bármely más okból (pl. számítógépes / telefonos tárhely telítettsége) miatt nem tud e-mailt / üzenetet fogadni.

Az eladói visszaigazolás szövege a következő:
“Igazoljuk, hogy a megrendelés során tájékoztattuk Önt, hogy a www.kesu.hu weboldalon a cégünk online áruházi vásárlással kapcsolatos ÁSZF-je, valamint az ide vonatkozó Adatkezelési szabályzata elérhető, azok tartalmáról részletes tájékoztatást adtunk, amit Ön kifejezetten elfogadott. Amennyiben mindezt vitatja, e körben 5 napon belül kifogást terjeszthet elő az Ügyfélszolgálatunk elérhetőségein.”

A megrendelés és a szállítólevél között előfordulhat eltérés tekintettel arra, hogy a komissiózás (az áruk megadott megrendelések szerinti kigyűjtése és összeválogatása) az Eladó üzletében történik, ahol folyamatosan történik az értékesítés, így folyton változik az árukészlet mennyisége.

A komissiózás végeztével az Eladó munkatársa telefonon egyeztet a Vevővel az összeállított megrendelés pontos tartalmával és a kiszállítás várható időpontjával kapcsolatban.

A kézbesítést a cég által alkalmazott futár teljesíti előre egyeztetett időpontban. A futár előre jelzi az érkezését a Vevő által megadott telefonszámon.

A kiszállítást a XIII. és XIV. kerületekben teljesíti az Eladó, vagy lehetőség van a rendelések átvételére átvételi pontokon, amelyek a következők:

A.R.V. Kft. által üzemeltetett Golden Delicious bolt (cím: 1139 Budapest, Petneházy u. 30-32. fsz. 1., nyitvatartás: H-Szo: 06:30-21:00), V: 07:00-20:00 )vagy
Mollie’s Delicious bolt (cím: 1149 Budapest, Egressy út 27-29. B. ép. fsz. 8., nyitvatartás: H-Szo: 07:00-21:00, V: zárva.

A Szolgáltatót a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb erre visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A megrendelés teljesítésével kapcsolatban Szolgáltató semmilyen kártérítésre nem kötelezhető.

Ha egy Vevőtől azonos napon több megrendelés is érkezik, a megrendelések összevonására csak akkor van lehetőség, ha az Eladó ezt engedi.

Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és a termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Szolgáltató nem fogad el.

Minőségi reklamáció esetén az Eladó azonnal kijavítja a hibát, és az adott tétel a szállítólevélről törlésre kerül.

Amennyiben Vevő a rendeléskor megadott címen nem elérhető, ott a rendelést a Szolgáltató általi kiszállítás időpontjában nem veszi át és az általa a megrendelés során megadott telefonos elérhetőségen kétszeri próbálkozással a kiszállítási időpontot követő legfeljebb 5 (öt) percen belül nem lehet elérni, úgy a Szolgáltató nem kötelezhető a rendelés teljesítésére és bármilyen kártérítésre. Amennyiben a rendelés a Vevő oldalán felmerülő okból nem kézbesíthető, a Vevő nem mentesül fizetési kötelezettsége alól, a rendelés és a szállítás ellenértékének kiegyenlítésére továbbra is köteles.

Vevő a megrendelt küldemény / áru átvételével kifejezetten elismeri, hogy a megrendelt terméket a hatályos magyar jogszabályok szerint kötelező jelölésekkel ellátva kapta meg, hibátlan minőségben.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a működése során fellépő áruhiány miatt nem vagy hiányosan teljesített megrendelésekből fakadó kárért. Felhasználó a Szolgáltató ezen tájékoztatását kifejezetten tudomásul veszi.

A megrendelés elküldését követően a Szolgáltató által megadott ügyfélszolgálati elérhetőségeken is jelezheti esetleges problémáját, észrevételeit a rendeléssel kapcsolatban, melyek a következők:

Ügyfélszolgálat: Mollie’s Delicious Kft. 1149 Budapest, Egressy út 27-29. B. ép. fsz. 8. szám alatti üzlete
Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: H-P: 09:00-14:00
Telefon: +202732328
Honlap: www.kesu.hu
E-mail: info@kesu.hu

Fizetési módok, számlázás, vételár:

Utánvét: A megrendelt termék a cég által alkalmazott futár által kerül kiszállításra, a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesíti készpénzben vagy hordozható POS terminálon keresztül bankkártyával a megrendelt termékek átvételekor.

A bankkártyás fizetés során megadott adatokat a Szolgáltató nem tárolja, mivel azokat a fizetéskezelő szolgáltató kezeli.

A fizetendő végösszeg valamennyi felmerülő költséget tartalmazza.

A kiszállító futár a már kinyomtatott szállítólevelet egyezteti a felhasználóval, hibátlan teljesítés esetén a nála lévő eszközön véglegesíti a számlát és elküldi a vevői e-mail címre.

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót tartalmazza.

A számla a tényleges mennyiség után kerül kiállításra, különös tekintettel arra, hogy a termékek súlya eltérhet a rendelt mennyiségtől. A számlán a kiszállításkor a lemért pontos mennyiség szerinti összeg fog szerepelni.

A Felhasználó a lédig (csomagolatlan, ömlesztett áru) termékeket darabban tudja kiválasztani. A végső árazásnál a kiválasztott lédig termékek mért súlya az irányadó.

Az online áruházon keresztül megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már eladó által visszaigazoltan megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

Ha eladó gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő díjtalanul elállhat a vásárlási szándékától.

Vevői szerződésszegés és következményei

Abban az esetben, hogyha a Vevő a megrendelt terméket a Szolgáltatótól jogilag alapos ok nélkül nem veszi át, úgy a megrendelt termék vételárát és a szállítással kapcsolatban felmerült költséget viselni köteles.

Panaszkezelés

A Vevő a vásárlás során esetlegesen felmerülő panaszait a Szolgáltató elérhetőségein teheti meg.

A panaszt a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben a Vevő a panaszkezelés módjával nem ért egyet vagy a panasz azonnali orvoslására nincsen lehetőség, úgy a panaszáról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, és annak tartalmát egyezteti és jóváhagyatja a Vevővel. A jegyzőkönyv másolati példányát a Szolgáltató átadja a Vevőnek. A panaszt annak beérkezését követően a Szolgáltató megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról a benyújtástól számított 30 napon belül indokolással ellátott választ küld.

A Szolgáltató a panaszkezelés során a Vevő által benyújtott adatokat az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá a GDPR és a Szolgáltató Adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.

Jogorvoslat

Amennyiben a panasz teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy a Vevő az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság: fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén fogyasztóvédelmi eljárás kezdeményezhető, cím: 1088 Budapest József krt. 6.
A fogyasztók panaszaikkal a területileg illetékes járási hivatalokhoz is fordulhatnak. A területileg illetékes járási hivatalok elérhetőségei itt találhatók: jarasinfo.gov.hu

Panasz esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni:
Budapesti Békéltető Testület (cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., telefon: (1) 488-2131, bekelteto.testulet@bkik.hu)

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A Vevő jogosult a fogyasztói jogvitákból eredő követelésének bíróság előtti jogérvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., és a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. szabályai szerint.
A Vevő az adatkezeléssel kapcsolatos észrevételeit, panaszait a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., Telefon: +36 (30) 683-5969, Honlap: http://www.naih.hu) felé teheti meg.

Egyebek

A Szolgáltató által üzemeltetett www.kesu.hu online áruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírusirtó és egyéb védelmi szoftvereket friss adatbázissal, valamint telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenésének napján lép hatályba és a hatályba lépését követően adott megrendelések alapján létrejött jogviszonyokban alkalmazandó. Felhasználó a módosítás hatálybalépését követő újabb megrendelés leadásával fogadja el a módosított ÁSZF-et.

A jelen szerződés a Ptk. 6:82. §-a alapján elektronikus úton kötött szerződésnek minősül. A szerződés magyar nyelven jött létre.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint az abban foglaltak értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.

 

Budapest, 2021. április 14.

Mollie’s Delicious Kft
Szolgáltató / Eladó

 

 

Fiókodat sikeresen aktiváltad!

Örülünk neked!

Köszönjük, hogy ránk szántad ezt a pár percet, a későbbiekben azon dolgozunk majd, hogy rászolgáljunk a bizalmadra!

Lépj be a fiókodba!

Bezár

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy értesülhess legfrissebb ajanlatainkról!

Bezár

Fontos tájékoztatás, kérem olvassa el!

A kesu.hu nem webáruház, így a választott termékeket Ön csak kiszállításkor vásárolja meg. Előfordulhat, hogy a kiszállítás napján az Ön által választott termék nem található meg az áruházunkban, és nem tudjuk az adott terméket kiszállítani, kollégáink felveszik önnel a kapcsolatot